Uczestnicy projektu i harmonogram kółek projektu unijnego
Uczestnicy projektu i harmonogram kółek projektu unijnego
piątek, 29 września 2017 00:00

Komisja rekrutacyjna  projektu:  "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  zgodnie z regulaminem zakwalifikowała ucznniów i uczennice do poszczególnych zajęć.

Zajęcia rozpoczynają się od 5 października 2017r.

 

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza

 

Nr projektu: 10.1.3

Nazwa realizatora: Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowy Sącz

Okres realizacji zadań: rozpoczęcie 05.10.2017 (dz/m/rok), zakończenie 22.12.2017 (dz/m/rok)

 

 

 

Rodzaj zajęć  (forma wsparcia

w ramach projektu z wyszczególnieniem

zajęć grupowychi/lub indywidualnych)

Prowadzący  

Termin realizacji

Miejsce realizacji


(
nr sali)

data

godziny (od-do)

częstotliwość

 Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki

Monika Konkol

10 XI 2017

17 XI 2017

24 XI 2017

13.35-14.20

1 godz. w tygodniu- piątek

sala 30

 Realizacja zajęć

dydaktyczno - wyrównawczych

z matematyki

Monika Konkol

6 XI 2017

13 XI 2017

20 XI 2017

27 XI 2017

13.35-14.20

1 godz. w tygodniu- poniedziałek

 

sala 30

  Realizacja zajęć

dydaktyczno - wyrównawczych

z matematyki

mgr Urszula Bulanda

6 XI 2017

13 XI 2017

20 XI 2017

27 XI 2017

8.00-8.45

1 godz. w tygodniu- Zmiana

poniedziałek

 

sala 30

 Zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji

matematycznych

mgr Barbara Lichowska

10 XI 2017

17 XI 2017

24 XI 2017

8.00-8.45

1 godz. w tygodniu- czwartek

 

Zmiana

piątek

 

sala 32

 Zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji

matematycznych

mgr Barbara Lichowska

6 XI 2017

13 XI 2017

20 XI 2017

27 XI 2017

8.00-8.45

1 godz. w tygodniu- czwartek

zmiana

poniedziałek

 

sala 32

 Zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji

matematycznych

mgr Urszula Bulanda

9 XI 2017

16 XI 2017

23 XI 2017

30 XI 2017

13.35- 15.05

13.35- 15.05

13.35- 15.05

13.35- 15.05

 

 

1 godz. w tygodniu w październiku i grudniu-

2godz. w tygodniu w

listopadzie

czwartek

 

sala 9

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji przyrodniczych

mgr Renata Stawiarska

10 XI 2017

17 XI 2017

24 XI 2017

 

14.30-15.15

1 godz. w tygodniu-

Piątek

 

sala 9

           

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji przyrodniczych

mgr Renata Stawiarska

 

 

9 XI 2017

16 XI 2017

23 XI 2017

30 XI 2017

 

14.30-15.15

1 godz. w tygodniu-

czwartek

 

sala 9

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji Realizacja zajęć

pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji przyrodniczych

mgr Marzena Hajduk

 

6 XI 2017

13 XI 2017

20 XI 2017

27 XI 2017

 

14.30-15.15

1 godz. w tygodniu-

poniedziałek

 

sala 9

Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji informatycznych

 

mgr Marzena Matusik

 

7 XI 2017

14 XI 2017

21 XI 2017

28 XI 2017

 

15.25-16.10

1 godz. w tygodniu- wtorek

 

sala 11

 

 

Realizacja zajęć oraz zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji Informatycznych Zajęcia z programowania

mgr Małgorzata Ślema

 

6 XI 2017

13 XI 2017

20 XI 2017

27 XI 2017

15.25-16.10

1 godz. w tygodniu- poniedziałek

 

sala. 11

Realizacja zajęć oraz zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji

Informatycznych

Zajęcia z programowania

mgr Małgorzata Ślema

9 XI 2017

16 XI 2017

23 XI 2017

30 XI 2017

15.25-16.10

1 godz. w tygodniu-

czwartek

 

sala 11

Realizacja zajęć oraz zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji

Informatycznych

Zajęcia z programowania

mgr Marzena Matusik

8 XI 2017

15 XI 2017

22 XI 2017

29 XI 2017

15.25-16.10

1 godz. w tygodniu-

środa

 

sala 11

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki

i przyrody dla uczniów z

deficytami i uczniów

niepełnosprawnych w

klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Małgorzata Biel

 

10 XI 2017

17 XI 2017

24 XI 2017

14.20-15.15

1 godz. w tygodniu-

piątek

 

Sala 18

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

i przyrody dla uczniów z

deficytami i uczniów

niepełnosprawnych w

klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Edyta Kołodziej

 

8 XI 2017

15 XI 2017

22 XI 2017

29 XI 2017

11.35-12.20

1 godz. w tygodniu-

środa

 

Sala 17 zmiana

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z  deficytami i uczniów niepełnosprawnych w

klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Anna Lorek

 

 

8 XI 2017

15 XI 2017

22 XI 2017

29 XI 2017

14.30-15.15

1 godz. w tygodniu-

środa

 

Sala 17 a

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z  deficytami i uczniów niepełnosprawnych w

klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Anna Lorek

9 XI 2017

16 XI 2017

23 XI 2017

30 XI 2017

12.30-13.15

1 godz. w tygodniu-

czwartek

 

Sala 17 a

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z  deficytami i uczniów niepełnosprawnych w

klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Wioletta Brdej

9 XI 2017

16 XI 2017

23 XI 2017

30 XI 2017

12.30-13.15

1 godz. w tygodniu-

czwartek

 

Sala 17

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z  deficytami i uczniów niepełnosprawnych w

klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Sylwia Ruchała

6 XI 2017

13 XI 2017

20 XI 2017

27 XI 2017

13.35-14.20

1 godz. w tygodniu-

poniedziałek

 

Sala 1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z  deficytami i uczniów niepełnosprawnych w

klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Anna Kowacz

6 XI 2017

13 XI 2017

20 XI 2017

27 XI 2017

7.45.00-8.30

1 godz. w tygodniu-

 poniedziałek.

 

Sala 3 zmiana

 

*W przypadku zmian w przesłanym harmonogramie należy niezwłocznie przesłać jego zaktualizowaną wersję.

 

Zajęcia uzupełniające do 15 godzin za 2017r.

 

Rodzaj zajęć  (forma wsparcia w ramach projektu
z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)

Prowadzący 

Termin realizacji

Miejsce realizacji


(nr sali)

data

Godz. (od-do)

częstotliwość

 Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki

Monika Konkol

3 XI 2017

8.00-11.00

4g. lekcyjne

Sala 30

 Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki

Monika Konkol

3 XI 2017

11.00-14.00

4g. lekcyjne

Sala 30

  Realizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki

mgr Urszula Bulanda

2 XI 2017

8.30-11.30

4g. lekcyjne

Sala 30

 Zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji matematycznych

mgr Barbara Lichowska

3 XI 2017

8.30-11-30

4g. lekcyjne

Sala 32

 Zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji matematycznych

mgr Barbara Lichowska

2 XI 2017

8.30-11-30

4g. lekcyjne

Sala 30

 Zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji matematycznych

mgr Urszula Bulanda

Każde zajęcia w listopadzie.

13.35-15.05

4g. lekcyjne

Sala. 9

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji przyrodniczych

mgr Renata Stawiarska

3 XI 2017

12.15-15.15

4g. lekcyjne

sala nr 9,gdy będzie ładna pogoda

 Lasek Falkowski

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji przyrodniczych

mgr Renata Stawiarska

3 XI 2017

9.10-12.10

4g. lekcyjne

sala nr 9, gdy będzie ładna pogoda

 Lasek Falkowski

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

ukierunkowanych na rozwój

kompetencji Realizacja zajęć

pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji przyrodniczych

mgr Marzena Hajduk

3 XI 2017

11.00-14.00

4g. lekcyjne

Sala 1

gdy będzie ładna pogoda

 Lasek Falkowski

Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji  informatycznych

mgr Marzena Matusik

3 XI 2017

10.00-13.00

4g. lekcyjne

Sala 11 pracownia

16 stanowisk komputerowych

Realizacja zajęć oraz zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji Informatycznych Zajęcia z programowania

mgr Małgorzata Ślema

3 XI 2017

8.00-11.00

4g. lekcyjne

Sala 11 pracownia

16 stanowisk komputerowych

Realizacja zajęć oraz zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji Informatycznych

Zajęcia z programowania

mgr Małgorzata Ślema

2 XI 2017

11.30 – 13.45

3g. lekcyjne

Sala 11 pracownia

16 stanowisk komputerowych

Realizacja zajęć oraz zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji Informatycznych

Zajęcia z programowania

mgr Marzena Matusik

2 XI 2017

11.30 – 13.45

3g. lekcyjne

Sala 11 pracownia

16 stanowisk komputerowych

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z

deficytami i uczniów

niepełnosprawnych w klasach integracyjnych (poziom klas 1-6)

mgr Małgorzata Biel

3 XI 2017

8.00-11.00

4g. lekcyjne

Sala 18

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody dla uczniów z

deficytami i uczniów

niepełnosprawnych w klasach integracyjnych (poziom klas 1-6)

mgr Edyta Kołodziej

3 XI 2017

9.00-12.00

4g. lekcyjne

Sala 17

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

z matematyki i przyrody dla uczniów z

deficytami i uczniów

niepełnosprawnych w klasach integracyjnych (poziom klas 1-6)

mgr Anna Lorek

3 XI 2017

11.00-14.45

4g. lekcyjne

Sala 17a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki i przyrody dla uczniów z

deficytami i uczniów

niepełnosprawnych w klasach integracyjnych (poziom klas 1-6)

mgr Anna Lorek

 

3 XI 2017

8.00-11.00

4g. lekcyjne

Sala 17a

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki i przyrody dla uczniów z

deficytami i uczniów

niepełnosprawnych w klasach integracyjnych (poziom klas 1-6)

mgr Wioletta Brdej

 

3 XI 2017

8.00-11.00

4g. lekcyjne

Sala 17

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki i przyrody dla uczniów z

deficytami i uczniów

niepełnosprawnych w klasach integracyjnych (poziom klas 1-6)

mgr Sylwia Ruchała

 

11X2017

18X2017

25X2017

8XI2017

 

1g. lekcyjna

1g. lekcyjna

1g. lekcyjna

1g. lekcyjna

Sala 1

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

z matematyki i przyrody dla uczniów z

deficytami i uczniów

niepełnosprawnych w klasach integracyjnych (poziom klas 1-6)

mgr Anna Kowacz

 

3 XI 2017

8.00-11.00

4g. lekcyjne

Sala 3

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.