Harmonogram kółek projektu unijnego
Harmonogram kółek projektu unijnego

Komisja rekrutacyjna  projektu:  "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Nowego Sącza” 
zgodnie z regulaminem zakwalifikowała ucznniów i uczennice do poszczególnych zajęć.

 

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza

 

Nr projektu: 10.1.3

Nazwa realizatora: Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowy Sącz

Okres realizacji zadań: rozpoczęcie 05.10.2017 (dz/m/rok), zakończenie 22.12.2017 (dz/m/rok)

 

 

Rodzaj zajęć (forma wsparcia
w ramach projektu
z wyszczególnieniem
zajęć grupowychi/lub indywidualnych)

Prowadzący  

Termin realizacji

Miejsce realizacji

(nr sali)

godziny (od-do)

częstotliwość

 Realizacja zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych
z matematyki

Monika Konkol

13.35-14.20

1 godz. w tygodniu

piątek

sala 30

 Realizacja zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych
z matematyki

Monika Konkol

13.35-14.20

1 godz. w tygodniu

poniedziałek

 

sala 30

 Realizacja zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych
z matematyki

mgr Urszula Bulanda

8.00-8.45

1 godz. w tygodniu

poniedziałek

 

sala 30

 Zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji
matematycznych

mgr Barbara Lichowska

8.00-8.45

1 godz. w tygodniu

piątek

 

sala 32

 Zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji
matematycznych

 

mgr Barbara Lichowska

8.00-8.45

1 godz. w tygodniu

poniedziałek

 

sala 32

 Zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji
matematycznych

mgr Urszula Bulanda

13.35- 15.05

13.35- 14.20

2 godz. w tygodniu
w listopadzie

1 godz. w tygodniu
w październiku i grudniu

czwartek

sala 9

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji przyrodniczych

mgr Renata Stawiarska

14.30-15.15

1 godz. w tygodniu

piątek

sala 9

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji przyrodniczych

mgr Renata Stawiarska

14.30-15.15

1 godz. w tygodniu

czwartek

sala 9

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji przyrodniczych

mgr Marzena Hajduk

14.30-15.15

1 godz. w tygodniu

poniedziałek

sala 9

Realizacja zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji informatycznych

mgr Marzena Matusik

15.25-16.10

1 godz. w tygodniu

wtorek

 

sala 11

 

 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji informatycznych
Zajęcia z programowania

mgr Małgorzata Ślema

15.25-16.10

1 godz. w tygodniu

poniedziałek

 

sala. 11

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji informatycznych
Zajęcia z programowania

mgr Małgorzata Ślema

15.25-16.10

1 godz. w tygodniu

czwartek

 

sala 11

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji informatycznych
Zajęcia z programowania

mgr Marzena Matusik

15.25-16.10

1 godz. w tygodniu

środa

 

sala 11

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Małgorzata Biel

14.20-15.15

1 godz. w tygodniu

piątek

 

Sala 18

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Edyta Kołodziej

11.35-12.20

1 godz. w tygodniu

środa

 

Sala 17

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Anna Lorek

14.30-15.15

1 godz. w tygodniu

środa

 

Sala 17a

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Anna Lorek

12.30-13.15

1 godz. w tygodniu-

czwartek

 

Sala 17a

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Wioletta Brdej

12.30-13.15

1 godz. w tygodniu

czwartek

 

Sala 17

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Sylwia Ruchała

13.35-14.20

1 godz. w tygodniu

poniedziałek

 

Sala 1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Anna Kowacz

7.45.00-8.30

1 godz. w tygodniu

 poniedziałek

 

Sala 3

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.