Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018   


   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)  oraz przepisy wydane na podstawie  art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2.    Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.

 


    Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z  2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)   Ferie zimowe

12-25 lutego 2018 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt   2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)   Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt.  3rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)   Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  46  poz.  432  z późn. zm.)   Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)   Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2017 ( czwartek)

3 listopada 2017 (piątek)

22 grudnia 2017 (piątek)

2 maja 2018 (środa)

4 maja 2018 (piątek)

1 czerwca 2018 (piątek)

 HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2017-18

 

I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 września 2017

 

Zebrania z rodzicami

Ostatnia środa miesiąca

Klasy0-3    godz.16.00

Klasy4-7    godz.17.00

Dni otwarte dla rodziców

Ostatnia środa miesiąca

Klasy1-6   godz.16.30-17.30

Zebrania z rodzicami

20 września 2017

 

 

 

29 listopada 2017

31 stycznia 2018

 

Przedszkole

 pierwsze klasy

Kryteria oceniania

Ubezpieczenia

Andrzejki

 

 

Dni otwarte dla rodziców

25 października 2017

 

 

20 grudnia 2017

 

 

Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

ocenach niedostatecznych

 

Ferie świąteczne

23-31 grudnia2017

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen ołówek

Do 5  stycznia 2018

 

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do 22  stycznia 2018

 

Ferie zimowe

12- 25 lutego 2018  r.

 

 

Rada klasyfikacyjna

          24 stycznia 2018 r

 

 

II OKRES

 

Zebrania z rodzicami

23 maja 2018

 

 

 

Dni otwarte dla rodziców

21 marca 2018

25 kwietnia 2018

 

Ferie świąteczne

29.03.-03.04.2018

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

Do  4 czerwca 2018

Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

i o przewidywanych ocenach ndst

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do 11 czerwca 2018

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną
 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną podsumowującą

Do 12 czerwca 2018

 

 

 

Do 10 czerwca 2018

 

 

 

 

 • Konferencja klasyfikacyjna

14 czerwca 2016

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2017/2018

 

22 czerwca 2018 r.

 

 

  Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

Uroczystości i imprezy w Szkole Podstawowej Nr 20

z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu

W roku szkolnym 2017/2018Impreza

Odpowiedzialni

Termin

 

Rozpoczęcie roku

Szkolnego 2017/2018

Klasy 0-3

 

Klasy 4-7

 • M.Miejska
 • A.Lorek
 • M.Olszyńska
 • J.Kunz
 • M.Jawor
 • M.Opoka
 • K.Trojnarska

 

 • R.Rostocka
 • E.Kasprzyk
 • B.Lichowska

 

 

wrzesień

Rajd klas 6

 • P.Góra
 • R.Stawiarska
 • A.Poręba
 • M.Matusik
 • Wychowawcy klas 6

wrzesień

Ślubowanie klas I

Wychowawcy klas I

październik

Dzień Edukacji Narodowej

 • J.Kuciel
 • J.Życzyńska
 • S.Ruchała
 • E.Kołodziej

październik

Dzień Postaci Bajkowych

 • J.Kunz-odpow
 • J.Migacz
 • M.Miejska
 • D.Barczyk
 • A.Sołtys
 • Pogwizd
 • K.Kamińska
 • E.Oleksy
 • A.Golonka

październik

Święto niepodległości

 • E.Kasprzyk
 • P.Góra

listopad

Międzynarodowy Dzień Ucznia

Sejmik SU – SP

 • A.Pawłowska
 • R.Rostocka
 • R.Stawiarska

listopad

Spotkania z tradycją

 • A.Poręba-odpow
 • A.Plechta
 • Ł.Połomski
 • A.Salamon
 • D.Barczyk
 • U.Bulanda
 • D.Kubiak
 • E.Kołodziej
 • J.Jurkowska
 • K.Leśniak
 • A.Lorek
 • B.Studzińska Oracz
 • E.Kasprzyk

grudzień

Andrzejki

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

listopad

Dzień  Integracji

 • Wychowawcy klas 0-7
 • nauczyciele wspomagający
 • M.Biel
 • U.Wątek

grudzień

Mikołaj w szkole

Wychowawcy klas 0

B.Damasiewicz,A.Wieczorek

 

Koncert kolęd

 • P.Góra
 • E.Janus
 • E.Słomka-Lewandowska
 • Ks.M.Górak
 • W.Zapiór

grudzień

Bal karnawałowy dla dzieci

 

 

 

 

Wychowawcy

klas 0-IV

odpowiedzialni również za dekorację

 • K.Trojnarska

Styczeń

Miejski Dzień Integracji

 • E.Kołodziej
 • W. Brdej
 • A.Kowacz
 • J.Kunz
 • S.Ruchała

02.12.2017.

Dzień Otwarty Szkoły

Wychowawcy i nauczyciele

 • I.Załubska-odpow
 • B.Słaby
 • Ł.Bołoz
 • J.Tomasik
 • Trzcińska
 • B.Lichowska
 • M.Miejska
 • K.Podgórska
 • K.Kotkowska
 • K.Trojnarska
 • E.Oleksy

luty

Pierwszy Dzień Wiosny i

Dzień Zdrowej Żywności

 

 

Wychowawcy klas

0-6

 • M.Hajduk-odpow
 • J.Ogorzały
 • K.Merklinger-Borczyk
 • E.Homoncik
 • B.Smaga Pydych
 • A.Cichońska
 • M.Sowa
 • B.Żerkowka
 • E.Janus
 • W.Brdej
 • R.Rostocka
 • A.Pawłowska
 • M.Jawor
 • H.Klimek
 • R.Stawiarska
 • M.Konkol
 • K.Trzcińska
 • U.Wątek

marzec

Karta rowerowa

 • M. Jawor

kwiecień

Konstytucja 3-go Maja

 • J.Kuciel
 • Ł.Połomski

maj

Prowadzenie strony internetowej

 • M.Ślema

cały rok

Dzień Matki

 

Wychowawcy klas

maj

Dzień Książki i Biblioteki

 

 • A.Michalik
 • M.Pażucha

maj

Święto  Szkoły

 • J.Kuciel
 • D.Barczyk
 • W.Zapiór
 • S.Ruchała
 • J.Życzyńska
 • Ł . Połomski
 • Ks.M.Górak
 • E.Janus

maj

Młode talenty

 • P.Góra

 

maj

Dzień Dziecka

Wychowawcy klas

 

czerwiec

 

Dzień Sportu

 • J. Pawlik
 • D.Kubiak
 • J. Jurkowska
 • Ł.Bołoz

czerwiec

Samorząd Uczniowski

Kl   IV-VI

 • A.Pawłowska
 • R.Rostocka
 • R.Stawiarska

 

Oprawa muzyczna

Uroczystości i dyskotek

/nagłośnienie/

 • E. Kołodziej
 • P.Góra
 • A.Poręba
 • E.Janus
 • Ł.Połomski
 • Ł.Bołoz

 

 

cały rok

Akcja „Podziel się”

         

 

 

 • M. Konkol
 • B.Studzińska-Oracz
 • Samorząd Uczniowski

grudzień

kwiecień

Przygotowanie dekoracji

(hall główny – kraty)-oprawa artystyczna uroczystości

 

 

 

 

 

 

 

 

 • B.Słaby
 • A.Golonka
 • Pogwizd
 • U.Leśniak
 • E.Homoncik
 • E.Oleksy

 

 • K.Trojnarska
 • J.Kunz
 • Marzec
 • U.Wątek

 

 

 

 • A.Wieczorek
 • G.Gadzina
 • B.Damasiewicz

Wrzesień

 

pździernik

 

 

Dekoracja świąteczna

 

 

Luty

 

 

 

kwiecień

Zadania związane z

Obroną Cywilną i BHP

Próbna ewakuacja szkoły

 • A.Michalik

 

cały rok

Opracowanie wyników

sprawdzianów po klasach 6

                      po klasach 3

 • U.Bulanda

 

 • K.Podgórska

 

Zakończenie roku

szkolnego 2017/2018

 • Borczyk
 • A.Salamon
 • J.Migacz
 • J.Kuciel
 • M.Matusik
 • H.Klimek

czerwiec

Rozpoczęcie roku

Szkolnego 2018/2019

Klasy 0-3

 

Klasy 4-7

 

 

 • D.Barczyk
 • B.Żerkowska

 

 

 • U.Bulanda
 • J.Jurkowska
 • A.Pawłowska

 

 

wrzesień

 

Konkursy

w Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu

W roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Konkurs

Odpowiedzialni

Termin

 1. 1.       

Konkurs poezji religijnej

 • W.Zapiór

 

 1. 2.       

Konkurs historyczny o Nowym Sączu

 • A. Poręba
 • Ł. Połomski
 • N.Plechta

luty

 1. 3.       

Konkurs plastyczny

o Nowym Sączu kl. I-III

 • K.Kotkowska,
 • K.Trojnarska

marzec

 1. 4.       

Konkurs matematyczny

Klas  II III ;

IV, V i VI

 

 • I.Załuska

 

 • B.Lichowska
 • U.Bulanda

 

marzec

 1. 5.       

Konkurs o ochronie przyrodniczy. Dzień Ziemi.

 • R. Stawiarska
 • M.Hajduk
 • J.Ogorzały

kwiecień

 

 1. 6.       

Konkurs ortograficzny

Klas III, IV, V i VI

 

 • Nauczyciele poloniści klas  IV –VI
 • J.Migacz

marzec

 1. 7.       

Konkurs j. angielskiego

Kl. IV, V i VI

 • R. Rostocka
 • A.Pawłowska
 • E. Kasprzyk
 • Kogut
 • J.Kuciel

Luty

 

 

 

 1. 8.       

Turniej ruchu drogowego

Karta rowerowa

 • M. Jawor

 

kwiecień

 1. 9.       

Konkurs ekologiczny

 • R.Stawiarska
 • M.Hajduk
 • M.Biel

kwiecień

 1. 10.   

Konkurs wiedzy

o Stefanie Wyszyńskim

 • W.Zapiór
 • E.Janus

 

kwiecień

 1. 11.   

Konkurs recytatorski- Elżbiety Kosińskiej

Kl. IV, V i VI

I - III

 • S.Ruchała
 • Słomka -Lewandowska
 • M.Miejska

 

 1. 12.   

Konkurs matematyczny

„Kangur”

 • M. Ślema
 • A.Salamon

 

 1. 13.   

Konkurs matematyczny

„PANGEA”

 • B.Lichowska

 

 1. 14.   

Konkurs rejonowy „Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności”

 • A. Poręba
 • A.Plechta

 

 1. 15.   

Turniej międzyszkolny:

piłka nożna I – III-listopad

                   IV-VI-grudzień

piłka siatkowa- styczeń koszykówka-       kwiecień

Dzień sportu- czerwiec

 

 • J. Pawlik
 • Ł.Bołoz

 

 • D. Kubiak
 • J. Jurkowska

 

 • Nauczyciele wf

 

 1. 16.   

Konkurs piosenki

 • P.Góra

 

 1. 17.   

Konkurs pięknego czytania klas I- Wielkie czytanie pierwszaków

 

 • Wychowawcy klas pierwszych
 • Pażucha
 • A.Michalik

 

 1. 18.   

Turniej sportowy

Przedszkolaków

 • B.Damasiewicz
 • A.Cichońska
 • A.Wieczorek

luty

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 

 

   1.   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno    wychowawczych

 

  1 września 2016 r.

 

 

   2.   Zimowa przerwa świąteczna

 

  23 - 31 grudnia 2016 r.

 

 

3.   Ferie zimowe

 

 31 stycznia- 12 lutego 2017 r.

 

 

4.   Wiosenna przerwa świąteczna

 

                        13-18 kwietnia 2017 r.

 

6.   Dni wolne od zajęć dydaktyczno -       wychowawczych

31 pździernika 2016 R. ( pn)

2 listopada 2016 r. ( śr)

2 maja 2017 r. (wt)

4 maja 2017 r. (czw)

5 maja 2017 r. (pt)

16 czerwca2017 R. (pt)

 

 

7.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2016/2017

 

23 czerwca 2017 r.

 

 

8.   Ferie letnie

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
Harmonogram roku szkolnego 2015/2016

 I okres

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1września 2015

 

Zebrania z rodzicami

Ostatnia środa miesiąca

Klasy0-3    godz.16.00

Klasy4-6    godz.17.00

Dni otwarte dla rodziców

Ostatnia środa miesiąca

Klasy1-6   godz.16.30-18.00

Zebrania z rodzicami

9 września 2015

30 września 2015

 

25 listopada 2015

  

Przedszkole + pierwsze klasy

Kryteria oceniania

Ubezpieczenia

Andrzejki  

Dni otwarte dla rodziców

28 października 2015

16 grudnia 2015

 

 
Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

ocenach niedostatecznych

 

Ferie świąteczne

23-31 grudnia2015

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen ołówek

Do 4  stycznia 2016

 

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do 15  stycznia 2016

 

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2016 r.

 

 

Rada klasyfikacyjna

 4 lutego 2016

 

 

 

 II okres

 

Zebrania z rodzicami

10.lutego 2016

24 maja 2016 (wtorek)

 

 

 

Dni otwarte dla rodziców

27 kwietnia 2016

 

Ferie świąteczne

24 – 29 marca 2016 r.

 

Sprawdzian klas VI

5 kwietnia 2016

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

Do  11 czerwca 2016

Pisemna informacja

o ocenach przewidywanych

i o przewidywanych ocenach ndst

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do 16 czerwca 2016

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną klasyfikacyjną
 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną podsumowującą

Do 17 czerwca 2016

 

 

Do 10 czerwca 2016

 

 

 • Konferencja klasyfikacyjna

16 czerwca 2016

 

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2015/2016

 

24 czerwca 2016 r.

 

 

  Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

 

 

 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 

 

 

 

1.   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych

 

1 września 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

2.   Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2015 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

3.   Ferie zimowe

 

18 - 31 stycznia 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

 

 

4.   Wiosenna przerwa świąteczna

 

24 – 29 marca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

5.   Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

5 kwietnia 2016 r.

(podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty

– Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t.,z późn. zm.)

 

6.   Dni wolne od zajęć dydaktyczno -       wychowawczych

 2 listopada 2015 r( pn)

5 kwietnia 2016 r.-sprawdzian

29 kwietnia 2016 r.(pt)

2 maja 2016 r.(pn)

25 maja 2016 r.(śr)

27 maja 2016 r.(pt)

 

7.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2015/2016

 

24 czerwca 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

8.   Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 


Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

 

 

1.   Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno wychowawczych

 

1 września 2014 r.

 

 

 

2.   Zimowa przerwa świąteczna

 

22 – 31 grudnia 2014 r.

 

 

 

3.   Ferie zimowe

 

16 lutego  -  1 marca 2015 r.

 

 

 

4.   Wiosenna przerwa świąteczna

 

2  -  7 kwietnia

 

 

 

5.   Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

1.04.2015 rok

 

 

6.   Dni wolne od zajęć dydaktyczno -       wychowawczych

 

10 listopad 2014 r

2 styczeń 2015 r.

1 kwiecień 2015 r.

30 kwiecień 2015 r.

29 maj 2015 r. / Dzień Dziecka/

5 czerwiec 2015 r. /Boże Ciało/

 

 

 

7.   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2014/2015

 

26 czerwca 2015 r.

 

 

 

8.   Ferie letnie

 

27 czerwca  -  31 sierpnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram roku szkolnego 2014/2015

 

I okres 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014

 

Zebrania z rodzicami

Ostatnia środa miesiąca

03.września 2014 r. /kl. 0 – I/

24 wrzesień 2014 r.

26 listopad 2014 r.

04 luty 2015 r.

 

Godz. 17.00

Dni otwarte dla rodziców

Ostatnia środa miesiąca

29 października 2014

17 grudnia 2014

 

Klasy I-VI godz.16.30-18.00

Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

10 listopad 2014 r

2 styczeń 2015 r.

1 kwiecień 2015 r.

30 kwiecień 2015 r.

29 maj 2015 r. / Dzień Dziecka/

5 czerwiec 2015 r. /Boże Ciało/

 

 

 

Ferie świąteczne

22 – 31 grudnia 2014 r.

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych

Do 19 grudnia 2014 rok

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

Do 15 stycznia 2015 roku

 

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do 27 stycznia 2015 roku

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną

Do 28 stycznia 2015 roku

 

 • Konferencja klasyfikacyjna

29 stycznia 2015 rok

 

Ferie zimowe

16 luty  -  1 marzec 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz  roku szkolnego 2013/2014

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego  2 września 2013 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2013r.
 3. Ferie zimowe  3-16  lutego 2014 r.
 4. Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim     roku nauki po SP

 01 kwietnia 2014r (wtorek) godz 9.00

 Zgodnie z terminem sprawdzianu ustalonym  przez  CKE

 5. Wiosenna przerwa świąteczna  17-22  kwietnia 2014r.
 6. Dni wolne od zajęć dyd. wych.

 02.01.2014.(czwartek)

 03.01.2014.(piątek)

 01.04.2014.(wtorek)

 02.05.2014.(piątek)

 30.05.2014.(piątek-Święto Szkoły)

 20.06.2014.(piątek)

 7. Zakończenie rocznych zajęć    dydaktyczno- wychowawczych                    2013/2014

 27 czerwca 2014 r.

             ( piątek)

 8. Ferie letnie  28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

 

Harmonogram roku szkolnego 2013/2014

I OKRES

 

  Rozpoczęcie roku szkolnego                   2013/2014

2 września 2013

 

      Zebrania z rodzicami

Ostatnia środa miesiąca

    godz.17.00

   Dni otwarte dla rodziców

Ostatnia środa miesiąca

Klasy1-6   godz.16.30-18.00

 

 

     

        Zebrania z rodzicami

18 września 2013

 

27 listopada 2013

 

(do 8 stycznia 2014)

 

 

 

 

29 stycznia 2014

  Kryteria oceniania

  Ubezpieczenia

  Andrzejki

 

 Pisemna informacja o   ocenach      przewidywanych

 i informacjao    przewidywanych  ocenach  niedostatecznych

 

    Dni otwarte dla rodziców

30 października2013

18 grudnia 2013

 

          Ferie świąteczne

23-31 grudnia2012

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

           Do 8 stycznia 2014

 

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

           Do  23 stycznia 2014

 

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną

Do 24  stycznia 2014

 

 • Konferencja klasyfikacyjna

27 stycznia 2014

 

           Ferie zimowe

3-16 lutego -2014

 

 

 

 

 

II OKRES

 

Zebrania z rodzicami

26 marca 2014

28 maja 2014

  Dni otwarte dla rodziców

23 kwietnia 2014

Rekolekcje

2-4 kwietnia 2014

Ferie świąteczne

17-22.04. 2014r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych

01.04.2014.(wtorek-sprawdzian po 6 klasie)

02.05.2014.(piątek)

30.05.2014.(piątek -Święto Szkoły)

20.06.2014.(piątek)

Turniej sportowy przedszkolaków

24-28 lutego 2014 godz. 10.00-11.30

Dzień otwarty szkoły

08.03.2014. godz. 11.00-13.00

Dzień zdrowej żywności

21 marca 2014. 

Zebranie z rodzicami uczniów przyszłorocznych klas 0 i  1

Informacja w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły

Sprawdzian klas VI

01 kwietnia 2014- wtorek

 • Informacja o ocenach ndst

 

 • Wystawienie przewidywanych ocen

Pisemna informacja o przewidywanych ocenach

Do 27 maja 2014

 

 

Do  13 czerwca 2014

 • Ustalenie i wpisanie długopisem ocen do dziennika

Do  23 czerwca 2014

 • Opracowanie zestawień i przygotowanie materiałów na Radę Pedagogiczną
 • Opracowanie zestawień do Rady Klasyfikacyjnej

Samoocena i badanie wyników ewaluacja do 31maja 2014.

Klasyfikacja do 23 czerwca 2014

 • Konferencja klasyfikacyjna

24  czerwca 2014

Zakończenie roku zajęć edukacyjnych 2013/2014

27 czerwca 2014

Ferie letnie

30 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.