Terminy konkursów
ROK SZKOLNY 2017/18 

KONKURS  BOŻONARODZENIOWE  SMAKI 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas integracyjnych (0-7) do udziału w konkursie na najlepsze ciasto świąteczne. Prosimy aby każdy uczestnik przyniósł do szkoły, na 20 grudnia godz. 8:00 sala nr 1, upieczony w domu, wspólnie z rodzicami lub opiekunami, placek.  Tego dnia na holu będziemy wystawiać do degustacji wszystkie przyniesione ciasta. Każde z nich będzie miało swój numer. Osoby będące w tym dniu w naszej szkole: rodzice, dziadkowie, opiekunowie, pracownicy szkoły i uczniowie będą mogli degustować wybrane ciasto i oddać na nie swój głos. Wykonawcy trzech smakołyków, którzy uzyskają największą ilość głosów będą nagrodzeni. Chętnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie prosimy o zgłoszenia do 15 grudnia. ( zgłoszenia przyjmujemy także drogą elektroniczną przez e-dziennik)

                                                              p. Sylwia Ruchała, p. Kinga Trojnarska


Uwaga ! Konkurs  plastyczny!


Biblioteka szkolna i Pani Małgorzata Ślema ogłaszają konkurs plastyczny adresowany do uczniów klas IV-VII.

 

Można wykonać :

- portret ulubionego bohatera książkowego

- ilustrację do ulubionej książki

- zaprojektować okładkę ulubionej książki

 

Praca ma być wykonana przy pomocy programu komputerowego „Paint”

 

Prace należy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

z dopiskiem: konkurs

Termin do 5 stycznia 2018
KONKURS PLASTYCZNY „JESTEŚMY BEZPIECZNI”


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

pod hasłem 

„Jesteśmy bezpieczni”.

 

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0 oraz klas I-III,

 

- technika: praca plastycznaw dowolnej technice, np. rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, komiks oraz techniki mieszane,

- format: A3 lub A4,

 

- termin składania prac:

 

Prace należy złożyć do 21 grudnia 2017 r.,

 

w świetlicy – u Pani Anny Sołtys

lub

 w bibliotece – u Pani Agnieszki Michalik

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego „Jesteśmy bezpieczni”

  1. 1.     Organizator: Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

w Nowym Sączu.

p. Agnieszka Michalik

p. Anna Sołtys 

2. Cele i zadania konkursu:

- zachęcenie dzieci poprzez zabawę do refleksji nad obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w codziennym życiu i otaczającym ich świecie,

- kształtowanie prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci w domu, na ulicy,  w szkole, na wycieczce, podczas nauki i zabawy,

- promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie,  

3. Informacje konkursowe:

- konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 oraz klas I-III,

- uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową, która powinna być przygotowana przez niego samodzielnie,

- uczestnicy konkursu startują w jednej kategorii,

- każdy uczestnik konkursu powinien z tyłu pracy podać jej tytuł, np. „Bezpiecznie przechodzę przez jezdnię” oraz swoje imię i nazwisko oraz klasę.

4. Termin składania prac: 

prace należy złożyć do 21 grudnia 2017 r u wychowawcy świetlicy – p. Anny Sołtys lub w bibliotece u p. Agnieszki Michalik

5. Wyniki konkursu:

Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, samodzielność.

 Konkurs plastyczny "Gdyby Jezus narodził się dzisiaj..."
 
Zapraszamy uczniów klas 1 - 7 do udziału w plastycznym konkursie organizowanym przez Katolickie Liceum Plastyczne w Nowym Sączu pt. "Gdyby Jezus narodził się dzisiaj...". Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na istotę przesłania Bożego Narodzenia we współczesnym świecie. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice artystycznej (malarstwo, rysunek, techniki kolażowe, techniki graficzne).Format prac: min A3, max 50/70 cm. Termin oddania pracy do 08 grudnia.
                                   KatecheciKONKURS Z CENNYMI NAGRODAMI!!

KONKURS PROFILAKTYCZNY „Bezpieczna Sieć” 
(do wygrania aż 3 Tablety i 6 czytników e-book) 

Jesteś uczniem klasy 4, 5 lub 6? 
Wystarczy..... 
1. Wykonać pracę konkursową pt. 
„Napisz list do młodszego przyjaciela, który dostał swój pierwszy telefon komórkowy/tablet/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego korzystać. Porozmawiaj o tym ze swoim rodzicem lub ulubionym nauczycielem” 
(praca powinna być napisana przez ucznia samodzielnie, w języku polskim, odręcznie, w sposób czytelny i zrozumiały, podpisana drukowanymi literami imieniem, nazwiskiem i oznaczeniem klasy (IV, V, VI), objętość: maksymalnie 1 strona A4) 
Podpisane prace należy oddać do dn. 30. 11. 2017 do p. Justyny Kuciel lub p. Małgorzaty Ślemy.
Regulamin konkursu pod adresem: 
http://www.kstu.pl/…/doc/news_Download/regulaminkonkursu.pdf


WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „Pod skrzydłami anioła" 

ORGANIZOWANY PRZEZ PAŁAC MŁODZIEŻY W NOWYM SĄCZU

Temat konkursu:

Tegoroczny Konkurs Plastyczny z cyklu „Pod skrzydłami anioła" to konkurs na najpiękniejszą, wykonaną własnoręcznie kartkę bożonarodzeniowąukazującą magię i urok świąt, wartość rodziny i tradycji, polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe. Inspiracją pracy może stać się : Święta Rodzina, stajenka, żłóbek, sianko, gwiazda, Trzej Królowie, tradycyjne postacie i symbole Bożego Narodzenia.

Odbiorcy konkursu: Konkurs adresowany jest do dzieci kl. 0-6.

Do udziału w konkursie w szczególności zapraszamy dzieci  i młodzież niepełnosprawną.

Technika pracy:

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek i grafika, collage, witraż, tkanina artystyczna i unikatowa, techniki charakterystyczne dla poszczególnych regionów etnograficznych (wycinanki, hafty, płaskorzeźba, malarstwo na szkle, batik…)bez naklejania elementów gotowych.

Wymiary prac – format dowolnej karty pocztowej np.: 105 x 148mm / 99 x 210mm

Karta może mieć formę pojedynczą lub dwustronna.

Prosimy o podpisanie kartki imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem uczestnika. Prace należy przekazać nauczycielowi plastyki  do 20 listopada 2017r. do godz.11.00.

Finał konkursu 8 grudnia o godz. 11.00 w Firmie Wiśniowski.


Szkolny Konkurs Polskiej Poezji Religijnej

Serdecznie zapraszamy dzieci klas 1 - 7 do udziału w konkursie recytatorskim poezji religijnej.
Konkurs odbędzie się 29 XI br. o godzinie 9:30.
Szczegóły konkursu u katechetów.


XXII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Szopki mogą być wykonane z różnych materiałów, ale nie powinny zawierać elementów z szopek wykonanych fabrycznie.

Praca może być wykonana indywidualnie lub zespołowo (do trzech osób)

Wymiary szopek dowolne do wielkości60 cmx 60 cm x60 cm.

W przypadku szopek zmechanizowanych należy dołączyć instrukcję obsługi.

Do prac należy przymocować trwale metryczkę z danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz wartość szopki wg uznania autora.

Prace (szopki) należy przekazać nauczycielowi plastyki (pokój nauczycielski) w dniu 27 listopada 2017r.

Trzy najlepsze szopki z klas I-VII wybrane przez komisję szkolną, wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

Komisja będzie oceniać ogólny wyraz artystyczny, wkład pracy pomysłowość i dokładność.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15-go grudnia 2017r. o godz. 12.00 w sali wystawowej Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Chrystiana” w Nowym Sączu.

 Prace nagrodzone będą prezentowane na wystawie od 15.XII 2017r. - 2.II.2018r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac złożonych na konkurs w celach promocyjnych.

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest załączenie w formie oświadczenia zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursów podczas czynności związanych z jego realizacją.

XV WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PLASTYCZNY pt. "...ANIOŁ...".

Organizator: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży kl. 0-7.

Celem wydarzenia jest zainteresowanie dzieci tradycją Świąt Bożego Narodzenia w kulturze chrześcijańskiej, popularyzacja twórczości plastycznej dzieci, wymiana dokonań twórczych, a także poszukiwanie inspiracji i rozbudzanie talentów artystycznych.

                          Technika i format: 

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej: przestrzenne, płaskie, malarstwo, rysunek, ceramika, prace na szkle ( w różnych formach i formatach z trwałych materiałów). Prace powinny być wykonane indywidualnie.

Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem do transportu. Do form przestrzennych należy dołączyć opis na kartonikach i mocno je przymocować.

        Każda praca powinna być czytelnie opisana według wzoru:

  • Imię i nazwisko, wiek autora, oraz tytuł pracy
  • Nazwa, adres placówki, numer telefonu i adres e-mail.

Prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki (pokój nauczycielski) do 24-go listopada 2017r. do godz.12.00.

Organizator ( Pałac Młodzieży) przyjmuje tylko 5 prac od danej placówki, dlatego zostanie przeprowadzony szkolny etap konkursu, a wybrane prace zostaną przekazane do Pałacu Młodzieży.

Dnia 12-go grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Galerii Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu odbędzie się otwarcie wystawy oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.palacmlodziezy.pl   

                                                                                                        

XX MIEDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

"Ilustracje do utworów Adama Mickiewicza"

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Sączu

Warunki i zasady uczestnictwa:

• Tematyka prac plastycznych dotyczy twórczości Adama Mickiewicza.

• Jeden uczestnik wykonuje tylko jedną pracę plastyczną.

• Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wybranego utworu Adama Mickiewicza lub jego fragmentem i wykonania do niego ilustracji.

Klasy I-III

Ilustracje do wybranych bajek Adama Mickiewicza 

*Techniki: kredki świecowe, pastele, wycinanka, wydzieranka, farby.

*Format prac: A3, A4. 

Klasy IV-VII

Ilustracje do utworów przewidzianych programem nauczania języka polskiego odpowiednio na danym etapie kształcenia: 

„Pani Twardowska", „Powrót taty", „Świtezianka”, „Reduta Ordona", „Śmierć pułkownika", „Dziady cz. II",

 „Pan Tadeusz" (fragmenty), bądź wybrane bajki lub ballady. 

*Techniki: farby plakatowe lub akwarelowe, wyklejanie kolorową plasteliną, witraż, pastele, kredki, collage. 

*Format prac: 

- klasy IV- V – A3, A4 

- klasy VI-VII – A2, A3

• Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne. 

• Każda praca powinna zawierać następujące informacje (zamieszczone na odwrocie pracy): 

- tytuł utworu, który jest tematem pracy, 

- imię i nazwisko autora pracy, 

- klasa, nazwa i adres szkoły, 

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego uczeń wykonał pracę. 

• Nadesłanie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz przekazaniem prawa do ich prezentacji wraz z pracami podczas wystawy konkursowej oraz w Internecie. 

Prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki (pokój nauczycielski) do 20-go listopada 2017r. do godz.12.00.

 Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą prac i rozdaniem nagród zwycięzcom oraz dyplomów uczniom wyróżnionym odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr l w Nowym Sączu. 

(Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości rozdania nagród zwycięzcom zostaną podane w dalszym terminie w osobnym piśmie lub telefonicznie).


Tytuł: Małopolski Konkurs Kuratoryjny

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie odbędzie się dn. 27 listopada 2017. 
Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego 
odpowiada poziomowi A2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Zgłoszenia będą przyjmowali nauczyciele j. angielskiego. Zachęcamy do wzięcia udziału. <hr id= 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.