Nasza szkoła została wybrana do pilotażu nowych rozwiązań prawnych w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który prowadzony jest w ramach realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczymy również w realizowanym przez Miasto Nowy Sącz projekcie pod nazwą „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”. W maju 2013 roku zdobyliśmy tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOŁY.