Nauczyciele

Nauczyciele 

Nazwisko i Imię

Specjalność

Kwalifikacje dodatkowe

 Pełniona funkcja Wychowawstwo

1

mgr Śpiewak Hanna

historia

studia podyplomowe:

zarządzanie oświatą, socjoterapia,

wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika

dyrektor szkoły

2

mgr Olszyńska Małgorzata

edukacja
wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

oligofrenopedagogika, logopedia

kurs kwalifikacyjny - zarządzanie oświatą

wicedyrektor 
nauczyciel prowadzący 3f

3

mgr Tokarczyk Maria

pedagog

studia podyplomowe:

zarządzanie oświatą,

wychowanie do życia w rodzinie

wicedyrektor szkoły

4

mgr Barczyk Dorota

edukacja wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

terapia pedagogiczna

1b

5

mgr Biel Małgorzata

edukacja
wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualną

nauczyciel wspomagający  1a

6 

mgr Brdej Wioletta

ochrona środowiska 

studia podyplomowe:

przyroda

oligofrenopedagogika 

nauczyciel wspomagający 3a

7

mgr Boczar Magdalena

pedagogika społ-opiekuńcza

kulturoznawstwo

studia podyplomowe:
edukacja i rehabilitacja osób z nepełnosprawnością intelektualną

nauczyciel wspomagający 1a  

mgr Bulanda Urszula 

matematyka

   
 9

mgr Łukasz Boloz

wychowanie fizyczne

   
10   Czarnecka Marzena informatyka technika  

11

mgr Fałowska Marzena

pedagogika społ-opiekuńcza

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualną

nauczyciel wspomagający 0a

12

mgr Frączek Monika

język polski

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualną

urlop

13

mgr Gadzina Gabriela

edukacja
wczesnoszkolna

SN -oligofrenopedagogika

1d

14

mgr Góra Piotr

muzyka

studia podyplomowe:

informatyka

-

15 

mgr Górak Maciej

teologia   

ksiądz

16

mgr Hajduk Marzena

biologia

edukacja integracyjna z oligofrenopedagogiką


studia podyplomowe:

pedagogika, przyroda

7c

17

mgr Janus Ewa

religia

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualną

-

18

mgr Jawor Mirosława

edukacja

wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualną

1a

 

19

mgr Jurkowska Janina

wychowanie fizyczne

studia podyplomowe:

oligofrenopedagogika,

gimnastyka korekcyjna - kurs kwalifikacyjny 

7a

20

dr Kalinowska Agata

pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualną, 

Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym sys. edukacji - menadżer oświaty

studia doktoranckie: 

pedagogika

urlop

21

mgr Kasprzyk Edyta

język angielski

  4a 

22

mgr Kasprzyk Krystyna

edukacja

wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

terapia pedagogiczna, kształcenie zintegr. i wych. przedszkolne 

urlop

23

mgr Klimek Halina

filologia polska

logopedia - licencjat

studia podyplomowe

oligofrenopedagogika

4d 

24 

mgr  Kociołek Romana wychowanie fizyczne

oligofrenopedagogika

gimnastyka korekcyjna

 
25  Kogut Karolina język angielski    

26

mgr Kołodziej Edyta

nauczanie przedszk. i wczesnoszk.

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualną,

logopedia

nauczyciel wspomagający 2a

27

Konkol Monika

matematyka

SN - przedszkole 

5b

28

mgr Kotkowska Katarzyna

edukacja

wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

oligofrenopedagogika

nauczyciel  3c

29

mgr Kowacz Anna

edukacja

wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualą

nauczyciel wspomagający 6a

30

mgr Kubiak Dorota

wychowanie fizyczne

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualą

gimnastyka korekcyjna - kurs kwalifikacyjny

 5d

31

mgr Kuciel Justyna

j. angielski 
z j. niemieckim

 

 -

32

mgr Kunz Joanna

 oligofrenopedagogika

studia podyplomowe: socjoterapia

SN plastyka 

nauczyciel wspomagający 2f

33

mgr Lichowska Barbara

matematyka

studia podyplomowe:
informatyka 

-

34

 

 

 

 

35

mgr Lorek Anna

oligofrenopedagogika

studia podyplomowe: zarządzanie oświatą,

SN przedszkole 

nauczyciel wspomagający 3a

36

mgr Matusik Marzena

język polski

studia podyplomowe:
informatyka 

6a

37 

Marta Marzec

rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

studia podyplomowe:

 

 oligofrenopedagogika

 

 

38

mgr Michalik Agnieszka

bibliotekoznawstwo
i inf. naukowa

 

-

39

mgr Miejska Maria

pedagog

studia podyplomowe: logopedia, kształcenie zintegrowane 

3a

40

mgr Migacz Joanna

edukacja 
wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

terapia pedagogiczna 

3e

41 

mgr

Merklinger-Borczyk

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

   
42 

mgr Ogorzały Jolanta

biologia

studia podyplomowe: informatyka    

43

mgr Opoka Magdalena

język angielski

studia podyplomowe: 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

urlop

44 

mgr Paciorek Paweł

filologia polska

   

45

mgr Pawlik Janusz

wychowanie fizyczne

trener II kl. piłka nożna 
trener I klasy UEFA A

-

 46

mgr

Pażucha Magdalena

biblotekarstwo    
 47

mgr

Plechta Anastazja

historia

studia podyplomowe: informatyka  

 

48

mgr Podgórska Krystyna

edukacja
wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualą, logopedia

3d 

49

mgr Połomski Łukasz

historia

   
50  mgr Poręba Agnieszka 

 

bibliotekoznawstwo i inf. naukowa

 

historia - licencjat

 

studia podyplomowe:

edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnospr. intelektualną,

SN - technika

 
 6b

51

mgr Rostocka Renata

j. angielski

 

4b

52

mgr Ruchała Sylwia

język polski

studia podyplomowe:

 oligofrenopedagogika

nauczyciel wspomagający 5a

53

mgr Rudyk Grażyna

nauczanie początkowe

studia podyplomowe:
katechetyka

 -

54

mgr Salamon Agata

edukacja
wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

 terapia pedagogiczna 

2a

 55

mgr Seruga-Adamek Aleksandra

kulturoznawstwo

filozofia, etyka i wiedza o kulturze

nauczyciel etyki

 56

mgr Słomka-Lewandowska Elżbieta

filologia polska

   
57 

mgr Sołtys Anna

pedagogika resocjalizacyjna

   

58

mgr Sowa Małgorzata

edukacja
wczesnoszkolna

studia podyplomowe:

terapia pedagogiczna, logopedia przedszkolna i szkolna,

wychowanie rodz.
-kurs kwalifikacyjny

0c

 59

mgr Spicha Paweł

matematyka

   

60

mgr Stawiarska Renata

biologia

studia podyplomowe: przyroda 

 6c

61 

mgr Stanczak Iwona

fizyka

   

62

mgr Studzińska-Oracz Beata

oligofrenopedagogika

               SN wf,                 gimnastyka korek-kurs kwalifik.                     

pedagog

63

mgr Ślema Małgorzata

ekonomia i org.produkcji,   

 matematyka - kurs kwalifikacyjny

studia podyplomowe: informatyka  

-

64

mgr Treit Joanna

wychowanie fizyczne 

studia podyplomowe:
oligofrenopedagogika

nauczyciiel wspomagający

7a

65

mgr Trojnarska Kinga

plastyka

studia podyplomowe: informatyka  

studia podyplomowe       arteterapia-sztuki plastyczne 

5a 

66 

mgr Tomasik Joanna

geografia

studia podyplomowe: informatyka  

 
 67

mgr Kinga Trzcińska

chemia

studia podyplomowe:
oligofrenopedagogika

 

68

mgr Wątek Urszula

edukacja
wczesnoszkolna

studia podyplomowe:
oligofrenopedagogika,logopedia

rewalidacja

69

mgr Wieczorek Arleta

pedagogika szkolna
i opiekuńcza

licencjat: kształcenie zintegrowane 

70

mgr Wiśmierska Renata

pedagogika specjalna

studia podyplomowe: 

wych. do życia w rodzinie

edukacja i potrzeby rewalidacyjneosób z niepełnisprawością intelektualną

tyflopedagogika-kurs kwalifikacyjny

 

71

mgr Załubska Iwona

edukacja
wczesnoszkolna

 

3b

72

mgr Zapiór Wanda

religia

 

 

73

mgr Żerkowska Beata

edukacja

wczesnoszkolna

j.polski - licencjat 
studia podyplomowe: 
tarapia w mówieniu, czytaniu 
i pisaniu

1c

74

mgr Życzyńska Joanna

język polski

studia podyplomowe: informatyka   

5c

 

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych:

 

75 mgr Cabała Monika edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
  01 MALUCHY
76 mgr Cichońska Anna pedagogika szkolna

studia podyplomowe:

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 
77  mgr Damasiewicz Beata pedagogika opiekuńczo-wychowawcza    
78 

mgr

Golonka Agnieszka

wychowanie przedszkolne    
79 Homoncik Ewelina wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną    
80 

mgr

Kamińska Katarzyna

wychowanie przedszkolne    
81 

mgr

 Leśniak Katarzyna

wychowanie przedszkolne    
82 mgr Leśniara Urszula  pedagogika społeczno-opiekuńcza

 licencjat:
resocjalizacja

studia podyplomowe:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

01 MALUCHY
83  mgr Oleksy Elżbieta wychowanie przedszkolne    
 84

mgr

Pogwizd Agnieszka

 nauczanie początkowe    
85 mgr Słaby Barbara technologia

wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

pedagogika

02 STARSZAKI
86

mgr Smaga-Pydych Beata 

pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna

  02 STARSZAKI


NIP SP20:  734-10-43-422 
REGON SP20:  490580489.  

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.