Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020


Plan pracy Szkolnego Koła Wolontariatu

w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu

 

Zadania

Termin

 odpowiedzialni

Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja Szkolnego Koła Wolontariatu.

Spotkanie informacyjne da uczniów zainteresowanych działalnością w wolontariacie

Przydzielenie zadań wolontariuszom - wybór aktywności

Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (5.12)

listopad

 

Nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami chętnymi do współpracy z naszym Klubem

Cały rok/ według potrzeb

 

Paczka dla dzieciaczka - zbiórka zabawek, puzzli dla dzieci z Domu Dziecka w Trzycierzu

13.11 - 27.11

Urszula Leśniara

Ewelina Homoncik

Barbara Słaby

Paczka świąteczna - zbiórka żywności w sklepach, paczki dla najbardziej potrzebujących

Grudzień/ marzec-kwiecień

Beata Studzińska - Oracz

Zbiórka karmy dla schroniska w Starym Sączu

14.11 - 8.12

Anna Cichońska

Zajęcia z pierwszej pomocy przed medycznej dla uczniów klas 4-6

grudzień

Beata Studzińska - Oracz

Pomoc wolontariuszy w świetlicy szkolnej, organizowanie zabaw dla dzieci, pomoc w nauce, włączenie się w prace porządkowe

Cały rok/ według potrzeb

 

Pomoc wolontariuszy w bibliotece - porządkowanie zbiorów bibliotecznych, popularyzowanie czytelnictwa

Cały rok/ według potrzeb

 

Pomoc wolontariuszy w przedszkolu - przygotowanie zajęć czytelniczych dla przedszkolaków

Cały rok/ według potrzeb

 

Pomoc wolontariuszy w organizowaniu na terenie szkoły: Dnia Tradycji, Zabawa Karnawałowa, Dnia Otwartego, Dzień Integracji, Dzień Dziecka,

Cały rok/ według potrzeb

 

Prowadzenie kroniki i gazetki ściennej, zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz facebook

Cały rok/ według potrzeb

 

Integracja z młodzieżą działającą w Szkolnych Kołach Wolontariatu na terenie Nowego Sącza i okolic

Cały rok/ według potrzeb

 

Inne propozycje zgłoszone przez wolontariuszy

Cały rok/ według potrzeb

 

"Przerwa z przyjacielem" - pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Cały rok/ według potrzeb

 

Prowadzenie kroniki, gablotki wolontariatu oraz gazetka szkolna

Cały rok/ według potrzeb

 

Podsumowanie efektów całorocznej działalności - sprawozdanie

czerwiec

 

 

 

 

Plan Szkolnego Koła Wolontariatu może ulec modyfikacji.


Regulamin wolontariatu


Zgoda rodziców na SKW


 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.