Dokumenty do pobrania dla rodziców dzieci przedszkolnych
Dokumenty do pobrania dla rodziców dzieci przedszkolnych
czwartek, 31 sierpnia 2017 15:14

Ankieta informacyjna o dziecku

Oświadczenie o odbieraniu dziecka z przedszkola

Regulaminy i procedury przedszkola

Wyprawka przedszkolaka

 


Nasze Przedszkole działalność edukacyjną opiera na:

  • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego;
 

410/1/2016

Edukacja przed-szkolna

M.Kwaśniewska, W.Żaba Żabinska

KRAINA PRZEDSZKOLAKA-Nasze Przedszkole

MAC

410/2/2016

Edukacja przed-szkolna

D.Kucharska, A.Pawłowska- Niedbała,

D.Sikora Banasik

OD ZABAWY DO NAUKI

NOWA ERA

410/3/2016

Religia

Red Ks. St Łabendowicza

Program edukacji religijnej dla dzieci trzy i czteroletnich

Pan Bóg kocha dzieci

Jedność Kielce

410/4/2016

J.Angielski

M.Szpotowicz,

 M.Szulc-Kurpaska

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym-Program 3,4 i 5  latków

OXFORD

410/5/2016

Rytmika

Opracowała B.Dobosz na podst.programu zajęć umuzykalniająco rytmicznych A.Chomiaczewskiej

Przedszkole pełne muzyki

 

 

 

 

 

 

410/6/2016

Edukacja przed-szkolna

M.Pleskot, A. Staszewska-hieszek

KOCHAM PRZEDSZKOLE

WSIP

  •   Program nauki języka angielskiego- Język angielski w wychowaniu przedszkolnym-Program 3, 4 i 5 latków - język angielski 5 razy w tygodniu
  •   Program do zajęć rytmiczno- umuzykalniających dla dzieci 3-5 letnich- Przedszkole pełne muzyki- rytmika 2 razy w tygodniu
  • Religia – 2 razy w tygodniu

 

 Stosujemy  metody w pracy z dziećmi, które stymulują ich rozwój psychofizyczny:

  • Metodę Dobrego Startu Bogdanowicz (wybrane elementy)
  • Metodę Ruchu Rozwijającego - W. Sherborne
  • Dziecięcą matematykę E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, E. Zielińskiej (wybrane treści)
  • Pedagogikę zabawy - Klanzy
  • Elementy Kinezjologii edukacyjnej wg metody P. Dennisona
 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.