Harmonogram kółek projektu unijnego
Harmonogram kółek projektu unijnego

Komisja rekrutacyjna  projektu:  "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Nowego Sącza” 
zgodnie z regulaminem zakwalifikowała ucznniów i uczennice do poszczególnych zajęć.

 

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych

w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza

 

Nr projektu: 10.1.3

Nazwa realizatora: Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowy Sącz

Okres realizacji zadań: rozpoczęcie 05.10.2017 (dz/m/rok), zakończenie 22.06.2019 (dz/m/rok)

Harmonogram na ten rok szkolny zostanie zamieszczony niebawem. 

 

Rodzaj zajęć (forma wsparcia
w ramach projektu
z wyszczególnieniem
zajęć grupowychi/lub indywidualnych)

Prowadzący  

Termin realizacji

Miejsce realizacji

(nr sali)

godziny (od-do)

częstotliwość

 Realizacja zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych
z matematyki

Monika Konkol

 

1 godz. w tygodniu

sala 30

 Realizacja zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych
z matematyki

Monika Konkol

 

1 godz. w tygodniu

 

sala 30

 Realizacja zajęć
dydaktyczno – wyrównawczych
z matematyki

mgr Urszula Bulanda

 

1 godz. w tygodniu

 

sala 30

 Zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji
matematycznych

mgr Barbara Lichowska

 

1 godz. w tygodniu

 

sala 32

 Zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji
matematycznych

mgr Paweł Spicha

 

1 godz. w tygodniu

sala 32

 Zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój kompetencji
matematycznych

mgr Urszula Bulanda

 

1 godz. w tygodniu

sala 9

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji przyrodniczych

mgr Renata Stawiarska

 

1 godz. w tygodniu

sala 9

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji przyrodniczych

mgr Renata Stawiarska

 

1 godz. w tygodniu

sala 9

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji przyrodniczych

mgr Marzena Hajduk

 

1 godz. w tygodniu

sala 9

Realizacja zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji informatycznych

mgr Marzena Matusik

 

1 godz. w tygodniu

 

sala 11

 

 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji informatycznych
Zajęcia z programowania

mgr Małgorzata Ślema

 

1 godz. w tygodniu

 

 

sala. 11

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji informatycznych
Zajęcia z programowania

mgr Małgorzata Ślema

 

1 godz. w tygodniu

 

 

sala 11

Realizacja zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój
kompetencji informatycznych
Zajęcia z programowania

mgr Marzena Matusik

 

1 godz. w tygodniu

 

 

sala 11

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Małgorzata Biel

 

1 godz. w tygodniu

 

 

Sala 18

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Edyta Kołodziej

 

1 godz. w tygodniu

 

 

Sala 17

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Anna Lorek

 

1 godz. w tygodniu

 

 

Sala 17a

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Anna Lorek

 

1 godz. w tygodniu-

 

 

Sala 17a

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Wioletta Brdej

 

1 godz. w tygodniu

 

 

Sala 17

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Sylwia Ruchała

 

1 godz. w tygodniu

 

 

Sala 1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
z matematyki i przyrody dla uczniów

z deficytami i uczniów niepełnosprawnych
w klasach integracyjnych

(poziom klas 1-6)

mgr Anna Kowacz

 

1 godz. w tygodniu

 

 

Sala 3

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.