Rekrutacja do projektu cd.

Prosimy uczniów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2018/2019 do  projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. o dostarczenie do dnia 11 października 2018 r. (czwartek) załączników nr 3, 4 i 5. 

 

Zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu

Zal. 4 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Zal. 5 Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 dla ucznia

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.