Ogłoszenie-stypendia projekt

W dniu 19 października zakończył się pierwszy etap rekrutacji przyznawania stypendium dla Uczniów w Projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, który realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.

 

 Lista rankingowa Uczniów zakwalifikowanych do pomocy stypendialnej zostanie opublikowana 30 października 2018 r. (wtorek) na stronie internetowej oraz szkolnej tablicy ogłoszeń. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami projektu. 

 

W dniu 6 listopada 2018 r. odbędzie się  obowiązkowe spotkanie organizacyjne w sali nr 6
o godz. 17.00. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami projektu. 

Drugi etap rekrutacji zakończy się 16 listopada 2018 r.

 

Uczniowie, którzy nie dostarczyli prawidłowo wypełnionych załączników w rekrutacji do unijnych zajęć szkolnych tj. 3,4,5 załącznik (informacja z 9 X 2018 na stronie internetowej szkoły) nie zostaną uwzględnieni  w rekrutacji stypendialnej!

 

Koordynator 

Beata Żerkowska

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.