KONKURSY PLASTYCZNE
KONKURSY PLASTYCZNE
środa, 07 listopada 2018 21:40

Zachęcamy do udziału w następujących konkursach plastycznych międzyszkolnych:

 - XXI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "Ilustracje do utworów A.Mickiewicza"

- XXIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

- WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH "POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA"  

 

 

XXI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "Ilustracje do utworów A. Mickiewicza"

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Sączu 

Warunki i zasady uczestnictwa:

• Tematyka prac plastycznych dotyczy twórczości Adama Mickiewicza.

• Jeden uczestnik wykonuje tylko jedną pracę plastyczną.

• Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wybranego utworu Adama Mickiewicza lub jego fragmentem i wykonania do niego ilustracji.

Klasy I-III

Ilustracje do wybranych bajek Adama Mickiewicza 

*Techniki: kredki świecowe, pastele, wycinanka, wydzieranka, farby.

*Format prac: A3, A4. 

Klasy IV-VI

Ilustracje do wybranych bajek lub ballad przewidzianych programem nauczania języka polskiego odpowiednio na danym etapie kształcenia

*Techniki: farby plakatowe lub akwarelowe, wyklejanie kolorową plasteliną, witraż, pastele, kredki, collage. 

*Format prac: A3, A4 

Klasy VII-VIII

Ilustracje do wybranych utworów: „Reduta Ordona", „Śmierć pułkownika", „Dziady cz. II",

 „Pan Tadeusz" (fragmenty) lub wybranych ballad. 

*Techniki: farby plakatowe lub akwarelowe, wyklejanie kolorową plasteliną, witraż, pastele, kredki, collage. 

*Format prac: A2, A3

 

• Ocenie podlegać będą tylko prace indywidualne. 

• Każda praca powinna zawierać następujące informacje

        (zamieszczone na odwrocie pracy): 

- tytuł utworu, który jest tematem pracy, 

- imię i nazwisko autora pracy, 

- klasa, nazwa i adres szkoły, 

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego uczeń wykonał pracę. 

• Nadesłanie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu oraz przekazaniem prawa do ich prezentacji wraz z pracami podczas wystawy konkursowej oraz w Internecie. 

Należy taką zgodę (podpisaną przez opiekunów) dołączyć na osobnej kartce do pracy konkursowej.

Prace należy dostarczyć nauczycielowi plastyki (pokój nauczycielski) do 22-go listopada 2018r. do godz.12.00.

 Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą prac i rozdaniem nagród zwycięzcom oraz dyplomów uczniom wyróżnionym odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej nr l w Nowym Sączu. 

(Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości rozdania nagród zwycięzcom zostaną podane w dalszym terminie). 

 

XXIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

  

Szopki mogą być wykonane z różnych materiałów, ale nie powinny zawierać elementów

z szopek wykonanych fabrycznie.

Praca może być wykonana indywidualnie lub zespołowo (do trzech osób)

Wymiary szopek dowolne do wielkości60 cmx 60 cm x60 cm.

W przypadku szopek zmechanizowanych należy dołączyć instrukcję obsługi.

Akcenty patriotyczne mile widziane. 

Do prac należy przymocować trwale metryczkę z danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa szkoły oraz wartość szopki wg uznania autora. 

Prace (szopki) należy przekazać nauczycielowi plastyki (pokój nauczycielski) tylko w dniu 22 listopada 2018r.

Trzy najlepsze szopki z klas I-VIII wybrane przez komisję szkolną, wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

Komisja będzie oceniać ogólny wyraz artystyczny, wkład pracy pomysłowość i dokładność. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7-go grudnia 2018r. o godz. 12.00 w Galerii Marii Ritter, Rynek 2 w Nowym Sączu.

 Prace nagrodzone będą prezentowane na wystawie od 07.XII 2018r. - 31.I.2019r. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac złożonych na konkurs w celach promocyjnych.

Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest załączenie w formie oświadczenia zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników konkursów podczas czynności związanych z jego realizacją. 

(wzór dostępny w pokoju nauczycielskim)

 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH "POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA"  

Organizator: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

Tegoroczny Konkurs Plastyczny z cyklu „Pod skrzydłami anioła" to konkurs na najpiękniejszą, wykonaną własnoręcznie kartkę bożonarodzeniową, ukazującą magię i urok świąt, wartość rodziny i tradycji, polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe.

Odbiorcy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 4-15 lat.

Do udziału w konkursie w szczególności zapraszamy dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Technika pracy:

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu następujących technik plastycznych: malarstwo, rysunek, grafika, batik, malowanie na tkaninie, malowanie na folii, malowanie tuszem.

Wymiary prac zbliżone do wymiarów karty pocztowej pojedynczej lub podwójnej.

Prosimy o dołączenie do kartek osobnego opisu zawierającego: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, nazwę szkoły, numer telefonu kontaktowego, e-mail opiekuna pracy.

Każda kartka musi mieć dołączoną i podpisaną kartę zgłoszeniową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dostępną na stronie Pałacu Młodzieży (w informacji o konkursie).

Prace należy przekazać nauczycielowi plastyki do czwartku 22-go listopada 2018r.   do godz.12.00.

 

Wyniki konkursu zostaną umieszczone 4-go grudnia 2018r. na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.

 

Wielki finał Przeglądu Działań Artystycznych „Pod Skrzydłami Anioła” odbędzie się 7-go grudnia 2018 roku o godzinie 11:00 w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI.

Szczegółowy regulamin na stronie www.palacmlodziezy.pl

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.