Informacja dla stypendystów projektu unijnego pn. "Podniesienie kompetencji...".
Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendium dla Uczniów w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” , proszę stypendystów - rodziców, o złożenie do 31 stycznia 2019 r. sprawozdania okresowego (zał.8 został przesłany na skrzynkę mailową rodzicom stypendystów) z realizacji zadań zawartych w INDYWIDUALNYM PLANIE ROZWOJU EDUKACYJNEGO UCZNIA. 
 
 


 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.