PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 PLAN  PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20

im. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

NA ROK  SZKOLNY 2014/2015

 

OPRACOWANY PRZEZ : OPIEKUNKÓW SU

 

CEL OGÓLNY: wdrażanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • kształtowanie właściwych postaw wobec symboli narodowych, sztandaru szkoły,
  • wdrażanie uczniów do podejmowania działań na rzecz rozwiązywania problemów i zadań w grupie, klasie, szkole i środowisku lokalnym,
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb własnych i innych ludzi
  • kształtowanie nawyków właściwego zachowania się,
  • wspieranie rozwoju emocjonalnego, koleżeństwa i przyjaźni,
  • wdrażanie do umiejętności organizowania akcji i odpowiedzialności za nie.

  

L.P.

ZADANIA

 

TERMIN REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

EWALUACJA

ODPOWIEDZIALNI

 

I.  ZADANIA  ORGANIZACYJNO - PORZĄDKOWE

 

1.

PLAN PRACY SAMORZĄDU

WRZESIEŃ

ZEBRANIE OPIEKUNÓW SU

PLAN PRACY SAMORZĄDU

R. Stawiarska

R. Rostocka

A. Pawłowska

2.

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WRZESIEŃ

ZEBRANIE SAMORZĄDÓW KLASOWYCH,

KAMPANIA WYBORCZA,

WYBORY

NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

OPIEKA

3.

ORGANIZACJA PRACY NOWEGO SAMORZĄDU

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK

PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKOW

NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

OPIEKA

4.

AKCJA „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

WRZESIEŃ

 

 

CODZIENNE LOSOWANIE SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA NA DZIEŃ NASTĘPNY

 

TABLICA – SZCZĘŚLIWY NUMEREK

R. Rostocka

5.

PLAN DYSKOTEK SZKOLNYCH

WRZESIEŃ

 

GRAFIK

GRAFIK ZATWIERDZONY PRZEZ DYREKCJE SZKOŁY

R. Stawiarska

 

II . DOKUMENTACJA  PRACY SAMORZĄDU

 

6.

GABLOTKA SAMORZĄDU

CAŁY ROK

 

WIADOMOŚCI  BIEŻĄCE,

INFORMACJE

GABLOTKA

OPIEKA

 

III. ZADANIA ZWIĄZANE Z REPREZENTOWANIEM OGÓŁU UCZNIÓW

 

7.

OPIEKA NAD POCZTEM SZTANDAROWYM

CAŁY ROK

 

 

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH

 

8.

SPOTKANIA Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

CAŁY ROK

 

 

ZEBRANIA

SPRAWOZDANIA,

KOMUNIKATY

OPIEKA

9.

 

OPOIEKA NAD MIEJSCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

  • POMNIK mjr SUCHARSKIEGO
  • GRÓB K. MICIŃSKIEGO

CAŁY ROK

 

 

 

 

R. Stawiarska

 OPIEKA

 

10.

WSPÓLNE ORGANIZOWANIE IMPREZ SZKOLNYCH Z POCZUCIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI O DOBRO OGÓŁU I MIENIA SPOŁECZNEGO.

CAŁY ROK

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, PLANY , SCENARIUSZE

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, PLANY , SCENARIUSZE

OPIEKA

11.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH SZKOLNYCH I PAŃSTWOWYCH

CAŁY ROK

 

 

UROCZYSTOŚCI

UROCZYSTOŚCI

OPIEKA

 

IV. IMPREZY SZKOLNE PRZYGOTOWYWANE PRZEZ SAMORZĄD.

 

12.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ UCZNIA I STUDENTA

17 LISTOPADA

 

 

DZIEŃ BEZ PYTANIA I SPRAWDZIANÓW

VI SEJMIK SAMORZĄDOWY

PLAKATY,

OGŁOSZENIA

OPIEKA

13.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

21 LISTOPADA

AKCJA : BĄDŹMY ŻYCZLIWI DLA SIEBIE

PLAKATY,

OGŁOSZENIA

OPIEKA

14.

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE

LISTOPAD

 

 

WRÓŻBY PODCZAS ZABAWY

WRÓŻBY

OPIEKA

15.

GIEŁDA BOŻONARODZENIOWA

GRUDZIEŃ

 

 

GIEŁDA PRAC UCZNIOWSKICH

GIEŁDA PRAC UCZNIOWSKICH

R. Rostocka

(przy współpracy z

p. A. Kościółek)

19.

WALENTYNKI – KONCERT ŻYCZEŃ

14 LUTEGO

 

 

KONCERT + POCZTA WALENTYNKOWA,

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI

KONCERT + POCZTA WALENTYNKOWA

R. Rostocka

20.

DZIEŃ KOBIET

8 MARCA

 

 

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI

ŻYCZENIA

OPIEKA

21.

GIEŁDA WIELKANOCNA

MARZEC/KWIECIEŃ

 

GIEŁDA PRAC UCZNIOWSKICH

GIEŁDA PRAC UCZNIOWSKICH

R. Rostocka

(przy współpracy z

p. A. Kościółek)

 

V. ZADANIA DOTYCZĄCE PRACY SPOŁECZNEJ I NA RZECZ SZKOŁY.

 

22.

PREZENTY Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

PAŹDZIERNIK

 

 

PREZENTY

PREZENTY

OPIEKA

 

23.

KARTKI Z ŻYCZENIAMI BOŻONARODZENIOWYMI

GRUDZIEŃ

 

 

KARTKI WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW

KARTKI WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW

R. Rostocka

23.

PREZENTY DLA NAUCZYCIELI Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

GRUDZIEŃ

 

 

PREZENTY

PREZENTY

R. Stawiarska

25.

PREZENTY DLA NAUCZYCIELI Z OKAZJI WALENTYNEK

14 LUTEGO

PREZENTY

PREZENTY

OPIEKA

26.

KARTKI Z ŻYCZENIAMI WIELKANOCNYMI

MARZEC/KWIECIEŃ

 

KARTKI WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW

KARTKI WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW

R. Rostocka

27.

 

 

PREZENTY DLA NAUCZYCIELI Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

MARZEC/KWIECIEŃ

 

 

PREZENTY

PREZENTY

OPIEKA

28.

WSPÓŁUDZIAŁ W ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ AKCJACH CHARYTATYWNYCH

CAŁY ROK

 

 

OPIEKA

 

VI. ZADANIA  REKREACYJNE.

 

29.

ORGANIZOWANIE ZABAW TANECZNYCH I INNYCH IMPREZ

WG HARMONOGRAMU

 

HARMONOGRAM DYSKOTEK

OPIEKA

30.

ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO UCZNIÓW – SEKCJE SAMORZĄDU

CAŁY ROK

 

SEKCJE

OPIEKA

 

VII. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI.

 

31.

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I PÓŁROCZE

II PÓŁROCZE

 

 

 

A.Pawłowska

32.

DODATKOWE

CAŁY ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.