Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu - Koła zainteresowań
Projekt Unijny „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

alt

dodano dn. 31.08.19
 
Informacja dla stypendystów projektu unijnego pn. "Podniesienie kompetencji...".
Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendium dla Uczniów w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” , proszę stypendystów - rodziców, o złożenie do 31 stycznia 2019 r. sprawozdania okresowego (zał.8 został przesłany na skrzynkę mailową rodzicom stypendystów) z realizacji zadań zawartych w INDYWIDUALNYM PLANIE ROZWOJU EDUKACYJNEGO UCZNIA. 
Pliki do pobrania dodano dn. 15.01.19
 
36 uczniów do wsparcia finansowego w postaci stypendium,

alt

Szkona Komisja Rekrutacyjna projektu pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, powołana przez  Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, dnia 29 listopada 2018,  zakwalifikowała 36 uczniów do wsparcia finansowego w postaci stypendium.

Więcej… dodano dn. 30.11.18
 
Ogłoszenie stypendialne

alt

Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, który realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu po analizie zebranych dokumentów zgodnie z regulaminem zakwalifikowała 36 uczniów do 2 etapu rekrutacji.

Więcej… dodano dn. 30.10.18
 
Materiały pomocnicze stypendia - Projekt 10.1.3 Podstawówki

Szanowni Państwo,

 W nawiązaniu do dotychczasowych spotkań dotyczących udzielania pomocy stypendialnej, w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z trenu Nowego Sącza”, w załączeniu przesyłam:

1.       Odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania.

2.       Przykładowo wypełniony Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU).

Więcej… dodano dn. 30.10.18
 
Ogłoszenie-stypendia projekt

W dniu 19 października zakończył się pierwszy etap rekrutacji przyznawania stypendium dla Uczniów w Projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, który realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.

Więcej… dodano dn. 19.10.18
 
Rekrutacja do projektu cd.

Prosimy uczniów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2018/2019 do  projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. o dostarczenie do dnia 11 października 2018 r. (czwartek) załączników nr 3, 4 i 5. 

Więcej… dodano dn. 09.10.18
 
Projekt Unijny - stypendium, dokumentacja do uzupełnienia.

alt

"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, który realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.

Więcej… dodano dn. 08.10.18
 
Kontynuacja uczęszczania na kółka

Serdecznie prosimy wszystkich uczniów 4-6, którzy chcą kontynuować uczęszczanie na kółka z projektu unijnego o jak najszybsze oddanie wypełnionych i podpisanych deklaracji uczestnictwa na ten rok szkolny do nauczycieli prowadzących kółka. Karty są u nauczycieli.

dodano dn. 24.09.18
 
REKRUTACJA


Bardzo serdecznie zapraszam uczniów Szkoły Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu do udziału w zajęciach w ramach realizacji projektu:

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Więcej… dodano dn. 18.09.18
 
Spotkanie rodziców stypendystów w ramach realizacji projektu

Bardzo serdecznie zapraszam rodziców stypendystów w ramach realizacji projektu:

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 

 we wtorek 5 czerwca godz, 17.00 sala 6 - w sprawie zakończenia i  napisania sprawozdania z realizacji  zadań zawartych w Indywidualnych Planach Rozwoju Edykacyjnego Ucznia oraz wypełnienia ankiety ( do pobrania w szkole), która zgodnie z regulaminem jest warunkiem zakończenia projektu.

 

Więcej… dodano dn. 04.06.18
 
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O STYPENDIUM!

Komisja po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, podjęła decyzją o konieczności uzupełnienia przez WSZYSTKICH aplikujących rodziców Indywidualnej Karty Rozwoju Ucznia.

Więcej… dodano dn. 14.11.17
 
Kolejny etap realizacji projektu

Szkoła przystępuje do kolejnego etapu realizacji projektu:

"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

Więcej… dodano dn. 15.10.17
 
Harmonogram kółek projektu unijnego

Komisja rekrutacyjna  projektu:  "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Nowego Sącza” 
zgodnie z regulaminem zakwalifikowała ucznniów i uczennice do poszczególnych zajęć.

Więcej… dodano dn. 29.09.17
 
REKRUTACJA

Bardzo serdecznie zapraszam uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami integracyjnymi w Nowym Sączu do udziału w zajęciach w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

 

Więcej… dodano dn. 11.09.17
 
„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

   Bardzo serdecznie zapraszam uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu do udziału w zajęciach w ramach realizacji projektu

Więcej… dodano dn. 05.09.17
 


Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.