Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu - Koła zainteresowań
Spotkanie rodziców stypendystów w ramach realizacji projektu

Bardzo serdecznie zapraszam rodziców stypendystów w ramach realizacji projektu:

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 

 we wtorek 5 czerwca godz, 17.00 sala 6 - w sprawie zakończenia i  napisania sprawozdania z realizacji  zadań zawartych w Indywidualnych Planach Rozwoju Edykacyjnego Ucznia oraz wypełnienia ankiety ( do pobrania w szkole), która zgodnie z regulaminem jest warunkiem zakończenia projektu.

 

Więcej… dodano dn. 04.06.18
 
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK O STYPENDIUM!

Komisja po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, podjęła decyzją o konieczności uzupełnienia przez WSZYSTKICH aplikujących rodziców Indywidualnej Karty Rozwoju Ucznia.

Więcej… dodano dn. 14.11.17
 
Kolejny etap realizacji projektu

Szkoła przystępuje do kolejnego etapu realizacji projektu:

"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

Więcej… dodano dn. 15.10.17
 
Harmonogram kółek projektu unijnego

Komisja rekrutacyjna  projektu:  "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Nowego Sącza” 
zgodnie z regulaminem zakwalifikowała ucznniów i uczennice do poszczególnych zajęć.

Więcej… dodano dn. 29.09.17
 
REKRUTACJA

Bardzo serdecznie zapraszam uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami integracyjnymi w Nowym Sączu do udziału w zajęciach w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

 

Więcej… dodano dn. 11.09.17
 
„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

   Bardzo serdecznie zapraszam uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu do udziału w zajęciach w ramach realizacji projektu

Więcej… dodano dn. 05.09.17
 


Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.