Koła zainteresowań


Bardzo serdecznie zapraszam rodziców stypendystów w ramach realizacji projektu:

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 

 we wtorek 5 czerwca godz, 17.00 sala 6 - w sprawie zakończenia i  napisania sprawozdania z realizacji  zadań zawartych w Indywidualnych Planach Rozwoju Edykacyjnego Ucznia oraz wypełnienia ankiety ( do pobrania w szkole), która zgodnie z regulaminem jest warunkiem zakończenia projektu.

 

 

Komisja po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, podjęła decyzją o konieczności uzupełnienia przez WSZYSTKICH aplikujących rodziców Indywidualnej Karty Rozwoju Ucznia.

 

Szkoła przystępuje do kolejnego etapu realizacji projektu:

"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”

 
Harmonogram kółek projektu unijnego

Komisja rekrutacyjna  projektu:  "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Nowego Sącza” 
zgodnie z regulaminem zakwalifikowała ucznniów i uczennice do poszczególnych zajęć.

 

Bardzo serdecznie zapraszam uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami integracyjnymi w Nowym Sączu do udziału w zajęciach w ramach realizacji projektu „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3  Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

 

 
poprzednia 1 2 3 4 następna

Strona 3 z 4

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.