Koła zainteresowań


W dniu 19 października zakończył się pierwszy etap rekrutacji przyznawania stypendium dla Uczniów w Projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, który realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.

 

Prosimy uczniów zakwalifikowanych w roku szkolnym 2018/2019 do  projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. o dostarczenie do dnia 11 października 2018 r. (czwartek) załączników nr 3, 4 i 5. 

 

alt

"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”, który realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu.

 

Serdecznie prosimy wszystkich uczniów 4-6, którzy chcą kontynuować uczęszczanie na kółka z projektu unijnego o jak najszybsze oddanie wypełnionych i podpisanych deklaracji uczestnictwa na ten rok szkolny do nauczycieli prowadzących kółka. Karty są u nauczycieli.

 


Bardzo serdecznie zapraszam uczniów Szkoły Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu do udziału w zajęciach w ramach realizacji projektu:

„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 10 Osi Priorytetowej, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

 
poprzednia 1 2 3 4 następna

Strona 2 z 4

Copyright © Szkoła Podstawowa nr 20 w Nowym Sączu | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie BrandArt DESIGN.